חיפויים מודרנים

קרניזים ישרים המשמשים כמסגרות לפתחים והפרדה בין
קומות, קורות ופינות. בעיצוב אורבני, מודרני או תעשייתי.

HM01
130x60 מ"מ
HM02
260x120 מ"מ
HM03
120x25 מ"מ
HM04
300x60 מ"מ
HM05
120x20 מ"מ
HM06
150x50 מ"מ
HM07
200x70 מ"מ
HM08
255x85 מ"מ
HM09
300x105 מ"מ
HM10
110x35 מ"מ
HM11
220x70 מ"מ
HM12
315x100 מ"מ
HM13
150x65 מ"מ
HM14
300x125 מ"מ
HM15
220x60 מ"מ
HM16
300x70 מ"מ