קרניזים לעיטור קירות

מגוון קרניזים בגדלים בינוניים לחיפוי מרפסות וחלוקת קומות.
ניתן לשלב עם פאנלים דקורטיביים לקומת קרקע

KK01
200x100 מ"מ
KK02
225x105 מ"מ
KK03
220x125 מ"מ
KK04
220x120 מ"מ
KK05
200x155 מ"מ
KK06
200x150 מ"מ
KK07
240x160 מ"מ
KK08
200x106.26 מ"מ
KK09
120x65 מ"מ
KK10
240x125 מ"מ
KK11
150x110 מ"מ
KK12
200x140 מ"מ
KK13
200x140 מ"מ
KK14
200x100 מ"מ
KK15
250x200 מ"מ
KK16
200x100 מ"מ
KK17
240x100 מ"מ
KK18
240x100 מ"מ
KK19
150x70 מ"מ
KK20
200x100 מ"מ
KK21
270x140 מ"מ
KK22
160x140 מ"מ
KK23
200x200 מ"מ
KK24
225x130 מ"מ
KK25
270x155 מ"מ