קרניז חוץ מוארך

קרניזים חיצוניים יפיפיים וצרים להפרדת הקומות, פתרון אידיאלי
לסגירת קומת קרקע עם חיפוי של פאנל-פוגה.

KM01
500x150 מ"מ
KM02
500x150 מ"מ
KM03
500x150 מ"מ
KM04
400x200 מ"מ
KM05
410x130 מ"מ
KM06
415x130 מ"מ
KM07
450x120 מ"מ
KM07 עם פאנל
KM08
450x130 מ"מ
KM08 עם פאנל