קרניזים חיצוניים כתר

קרניזים גדולים ומרשימים היושבים ככתר על ראש המבנה
ומפארים את החזית בדומה לבתי אחוזה וארמונות אירופיים.

KC01
450x250 מ"מ
KC02
450x250 מ"מ
KC03
500x310 מ"מ
KC04
500x495 מ"מ
KC05
500x335 מ"מ
KC06
450x256 מ"מ
KC07
480x355 מ"מ
KC08
500x300 מ"מ
KC09
400x205 מ"מ
KC10
400x180 מ"מ
KC11
280x400 מ"מ
KC12
300x215 מ"מ
KC13
350x400 מ"מ
KC14
300x300 מ"מ
KC15
300x175 מ"מ
KC16
300x200 מ"מ
KC17
300x300 מ"מ
KC18
300x190 מ"מ
KC19
350x200 מ"מ
KC20
300x220 מ"מ